Om Krepo

Om Krepo


Hjertelig velkommen til Krepo Odense. Krepo står for "kreative pensionister"


Vi byder vore medlemmer hjerteligt velkommen til en meget alsidig forening, som blev startet 1 1991 af en ildsjæl ved navn Bent Blom.

Vores forening er en af Odenses største og mest alsidige foreninger, da vi har 24 forskellige aktiviteter. Vores kontor er åbent alle dage, mandag - torsdag fra kl. 10.00 - 12.00.


Krepo Odense har egne lokaler i Seniorhus Odense: en datastue, et møde- og undervisningslokale, et håndarbejdslokale og

et kontor, samt adgang efter behov til fælleslokaler for Seniorhusets brugere.


Krepo er repræsenteret i bestyrelsen, driftsøkonomiudvalget og supportudvalget, og har dermed mulighed for at påvirke og

være medbestemmende i, hvad der skal ske i forbindelse med Seniorhuset.


Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer og 4 suppleanter. Vi holder bestyrelsesmøde den 1. fredag i hver måned og en årlig generalforsamling, som er den øverste myndighed i foreningen.


Vi har 350 medlemmer. Deraf er 47 medlemmer frivillige, som hver er tovholdere for deres område med undervisning, kontorpasning mv. Tovholderne planlægger selv deres undervisning og leder selv deres hold.


I it-undervisningen er der dog en vis koordination, så vi får en god kvalitet og en sammenlignelig undervisning. 

It-kurserne dækker fx grundlæggende brug af pc'en, billedbehandling, brug af nettet til informationssøgning, elektronisk post, NemID, netbank, borger.dk mv. Endvidere er der slægtsforskningshold med brug af it.


Der kræves medlemsskab for at deltage i Krepo Odenses aktiviteter, og kontingentet er 165 kr. pr. halvår. Undervisningen er gratis, dog betales der for vandmotion

Der betales for udflugter og andre af udflugtsudvalgets arrangementer.


Christian M. Pedersen.

Formand