Sprog

Sprog

       Anet Mølleskov Hansen                     Hanne Frost                       Niels Gertsen                           Dorthe Mikkelsen

Sproghold -

Vores sprogkurser er meget populære. og derfor må du som hovedregel forvente at blive skrevet på venteliste. Vi vil så kontakte dig, når der kommer en ledig plads. Sprogkurserne foregår i Krepos møde- og undervisningslokale, 21.

Alle hold følger skolernes ferieplan, fx efterårsferie i uge 42, vinterferie uge 7.


Hverdagsengelsk for let øvede

Du kan lidt engelsk i forvejen, men vil gerne have lidt mere øvelse i at tale sproget og lære flere ord.

Som udgangspunkt arbejder vi med det talte engelsk: hvad siger man i de forskellige situationer, på rejse, i mødet med mennesker. Vi skal læse, forstå og samtale om lette engelske tekster, og som støtte vil den nødvendige grammatik blive inddraget.

Målet er at få sikkerhed i at få sagt det, man gerne vil sige på engelsk.

K7.1 onsdag 14:15 - 16:15 v/ Sanne Roos

Kurset begynder d. 9/9 og slutter d. 9/12 2020


Hverdagsengelsk - fortsættere 

Undervisningen bygger på talt engelsk. Som udgangspunkt arbejder vi med, hvad man som turist siger i forskellige situationer - på rejse, på hotellet, i restauranten, i butikker, i mødet med andre mennesker, osv. Som støtte til det talte sprog arbejdes der med rollespil, lytning, læsning (og lidt grammatik).
Det er en forudsætning, at du køber den engelskbog der bruges. (150 kr.)

K7.2 tirsdag 12:00 - 14:00 v/ Anet Mølleskov Hansen.

Kurset begynder d. 18/8 og slutter dec. 2020 (aftales med holdet).


Hverdagsengelsk for viderekomne

Du kan føre en almindelig samtale på engelsk, men har brug for et større aktivt ordforråd og mere rutine i at samtale. Vi tager udgangspunkt i såvel faglge som litterære tekster.

Som støtte til det talte sprog arbejdes der med lytning, læsning og grammatik.

K7.3 torsdag 10:00 - 11:45 v/ Hanne Frost

Kurset begynder d. 3/9 og slutter d.10/12 2020


Engelsk for let øvede

Du kan noget engelsk, men vil gerne lære flere ord og træne samtale. Vi bruger især materiale fra internettet, bl.a. BBC learning English. Det er for det meste videoer med tilhørende tekst. Vi bruger denne metode bl.a. fordi lytteøvelser så er en fast del af programmet. Vi arbejder en del med opgaver/små dialoger, som jeg laver specielt til de enkelte videoer/temaer, og af og til laver vi gruppearbejde. Materialet sendes ud til alle i god tid før hver session i en mail.

K7.4 onsdag 12:15 - 14:45 v/ Hanne Lund Nielsen

Kurset begynder d. 12/8 og slutter d. 2/12 2020


Engelsk for let øvede

Du kan lidt engelsk i forvejen, men trænger til øvelse i at tale sproget, lære flere ord og blive mere sikker. Vi skal læse, forstå og samtale om lette engelske tekster, og som støtte vil den nædvendige grammatik blive inddraget.

K7.4 torsdag 12:00 - 15:00 v/ Rune Hansen

Kurset begynder d. 10/9 og slutter d. 10/12 2020


Tysk for tyskinteresserede 

Vi skal lytte til, læse, forstå og samtale om lette tyske tekster. Lidt grammatik. - Vi beskæftiger os med dagens Tyskland og landets historie.

K8.1 tirsdag 10:00 - 12:00 v/ Niels Gertsen

Kurset begynder d. 15/9 og slutter d. 24/11 2020

K8.2 onsdag 10:00 - 12:00 v/ Niels Gertsen

Kurset begynder d. 16/9 og slutter d. 25/11 2020


Fransk Studiekreds

Vi læser franske bøger, øver lette samtaler og arbejder med grammatik efter behov.

K9.2 mandag 10:00 - 12:00 v/ Dorthe Michelsen

Kurset begynder d. 17/8 og slutter d. 14/12 2020


Fransk for lidt øvede

Vi er en samtalegruppe, hvor alle kan noget fransk, gerne vil bruge det i samtale - og meget gerne blive bedre. Alle deltager aktivt.
Jeg sender oplæg ud pr mail inden hver mødegang i form af links til videoer (med tekst) fra TV5Monde / apprendre le Francais.
Vi arbejder på denne måde, fordi det giver mulighed for stor variation i emner, og fordi videoerne er rigtig gode lytteøvel-ser. Vi vil gerne have fat i noget fransk, som det faktisk tales.
Vi har en del tolerance overfor forskelle i niveau, og man må gerne begå fejl - vi hjælper hinanden. Og vi skal også have det rart.

K9.2 torsdag 14:00 - 16:00 v/ Hanne Lund Nielsen

Kurset begynder d. 13/8 og slutter d. 3/12 2020