Sprog

Sprog

       Anet Mølleskov Hansen                     Hanne Frost                       Niels Gertsen                           Dorthe Mikkelsen

Sproghold -

Vores sprogkurser er meget populære. og derfor må du som hovedregel forvente at blive skrevet på venteliste. Vi vil så kontakte dig, når der kommer en ledig plads. Sprogkurserne foregår i Krepos møde- og undervisningslokale, 21.

Alle hold følger skolernes ferieplan, fx efterårsferie i uge 42, vinterferie uge 7.


Hverdagsengelsk for let øvede

Du kan lidt engelsk i forvejen, men vil gerne have lidt mere øvelse i at tale sproget og lære flere ord.

Som udgangspunkt arbejder vi med det talte engelsk: hvad siger man i de forskellige situationer, på rejse, i mødet med mennesker. Vi skal læse, forstå og samtale om lette engelske tekster, og som støtte vil den nødvendige grammatik blive inddraget.

Målet er at få sikkerhed i at få sagt det, man gerne vil sige på engelsk.

K7.1 onsdag 14:15 - 16:15 v/ Sanne Roos

Kurset begynder d. 8/1 og slutter d. 1/4 2020


Hverdagsengelsk - fortsættere 

K7.2 tirsdag 14:00 - 16:00 v/ Anet Mølleskov Hansen

Undervisningen bygger på talt engelsk. Som udgangspunkt arbejder vi med, hvad man som turist siger i forskellige situationer - på rejse, på hotellet, i restauranten, i butikker, i mødet med andre mennesker, osv. Som støtte til det talte sprog arbejdes der med rollespil, lytning, læsning (og lidt grammatik). Det er en forudsætning, at du køber den engelskbog der bruges. (150 kr.)

K7.2 tirsdag 12:00 - 14:00 v/ Anet Mølleskov Hansen.

Kurset begynder d. 14/1 og slutter april 2020


Hverdagsengelsk for viderekomne

Du kan føre en almindelig samtale på engelsk, men har brug for et større aktivt ordforråd og mere rutine i at samtale. Som støtte til det talte sprog arbejdes der med lytning, læsning og (lidt grammatik).

K7.3 torsdag 10:00 - 11:45 v/ Hanne Frost

Kurset begynder d. 9/1 og slutter d.16/4 2020


Engelsk for let øvede

Du kan lidt engelsk i forvejen, men trænger til øvelse i at tale sproget og lære flere ord.

Undervisningen bygger på talt engelsk. Vi bruger boger "Starters", som man kan låne af Krepo. Vi bruger desuden materiale fra internettet, bl.a. BBC - Learning English, fx videoer/tekster om dagligdags ting, aktuelleemner. Nogle gange lidt grammatik.

K7.4 onsdag 12:15 - 14:45 v/ Hanne Lund Nielsen

Kurset begynder d. 15/1 og slutter d. 6/5/ 2020


Tysk for tyskinteresserede 

Vi skal lytte til, læse, forstå og samtale om lette tyske tekster. Lidt grammatik. - Vi beskæftiger os med dagens Tyskland og landets historie.

K8.1 tirsdag 10:00 - 12:00 v/ Niels Gertsen

Kurset begynder d. 14/1 og slutter d. 31/4 2020

K8.2 onsdag 10:00 - 12:00 v/ Niels Gertsen

Kurset begynder d. 15/1 og slutter d. 1/4 2020


Fransk Studiekreds

Vi læser franske bøger, øver lette samtaler og arbejder med grammatik efter behov.

K9.2 mandag 10:00 - 12:00 v/ Dorthe Michelsen

Kurset begynder d. 6/1 og slutter d. 15/6 2020